Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 29.11.2015

przy użyciu serwisu internetowego www.arthunting.pl.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

a) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.arthunting.pl, należącego do „Center Service Marek Ciszewski”, adres: ul. Szpitalna 71, 42-300 Myszków, NIP: 577-040-39-08;

b) Serwis www.arthunting.pl zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży dzieł sztuki między Kupującym a Sprzedającym. Portal Art Hunting nie jest stroną zawieranych transakcji kupna-sprzedaży.

c) Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu” i przestrzegania zawartych w nim zasad.

d) Prawa do treści Serwisu należą do firmy Center Service Marek Ciszewski. Żaden z tych elementów Serwisu w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody firmy Center Service!

 

SPRZEDAŻ – PROCEDURA .

a) Kupujący składa zmówienie wypełniając i wysyłając formularz zamówienia, za pośrednictwem adresu e-mail: kupobraz@arthunting.pl lub telefonicznie.

b) Złożenia zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pod warunkiem potwierdzenia przez Art Hunting dostępności dzieła i pod warunkiem wpłaty przez kupującego kwoty odpowiadającej cenie dzieła.

c) Zamówienia złożone po godzinie 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane w następny dzień roboczy.

d) Ceny podanie na stronie są cenami brutto.

e) Po otrzymaniu zamówienia portal Art Hunting informuje kupującego o jego dostępności, co stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

f) Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu kwoty na konto Galerii.

g) Jeśli dzieło, co do którego zostało złożone zamówienie nie jest dostępne – portal Art Hunting informuje Kupującego o tym, że transakcja nie może być zrealizowana i anuluje zamówienie. Umowa sprzedaży nie dochodzi wówczas do skutku.

h) W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Kupującego w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane i nie rodzi skutków prawnych.

 

KOSZT DOSTAWY I TRANSPORT

a) Koszt przesyłki pokrywa kupujący.

b) Ceny przesyłek realizowanych na terenie Polski podane zostaną po złożeniu zamówienia – drogą mailową.

c) Cena przesyłek zagranicznych ustalana jest indywidualnie na podstawie miejsca dostawy i gabarytów przesyłki.

d) Czas realizacji zamówienia:

Przesyłki krajowe dostarczane są do 14 dni. W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym klient informowany jest przez Galerię w momencie potwierdzenia dostępności zamawianego dzieła.

Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną

e) Przesyłki dostarczane są przez firmy kurierskie

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

a) Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania dzieła.

b) Wszelkie koszty oraz ryzyko związane z odesłaniem dzieła ponosi kupujący.

c) Portal Art Hunting zwraca kupującemu równowartość ceny dzieła (wraz z kosztami przesyłki) drogą przelewu w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia dzieła przez kupującego.

d) W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z portalem telefonicznie lub poprzez e-mail podając przyczynę reklamacji oraz  oczekiwany sposób zadośćuczynienia.

e) W ciągu 7 dni od wpłynięcia reklamacji portal skontaktuje się z kupującym. W przypadku uznania zasadności reklamacji ustalona zostanie forma zadośćuczynienia.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a) Portal Art Hunting gromadzi i udostępnia dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją Sprzedaży dokonywanej za jej pośrednictwem.

b) Administratorem danych osobowych, udostępnionych galerii internetowej przez jej użytkowników jest firma Center Service. Dane te są przetwarzane przez firmę Center Service zgodnie z art. 23 ust.1, pkt 1, pkt 3, pkt 5 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

c) Użytkownik składając zamówienie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Portal Art Hunting w celach realizacji umowy, której użytkownik jest stroną jak i w zakresie w jakim jest to niezbędne do podjęcia przez Portal Art Hunting działań przed zawarciem takiej umowy.

d) Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy.

 

ZMIANY REGULAMINU

a) Center Service zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego „Regulaminu”.

 

SPORY

a) Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Center Service na podstawie niniejszego „Regulaminu” będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.